Föredrag och workshoppar om språk och skrivande

Jag älskar språk och text – och smittar gärna dig med mitt intresse. Tillsammans vrider och vänder vi på just din del av språkvärlden, väcker din berättarlust och upptäcker hur du kan skriva tydligare, intressantare och mer inkluderande texter.

Är du kanske kulturproducent eller lärare – och vill nå fler? Hur du uttrycker dig är avgörande för hur din kunskap tas emot – och av vem. Låt mig få hålla en workshop om språket möjligheter och irrvägar.

Kontakta mig för förslag och offert.