Skrivakuten

Har du svårt att skriva?

Att kunna skriva effektiva texter är ingen självklarhet. Ändå krävs det ofta av kulturutövare, till exempel för att söka stipendier eller projektbidrag.

Om du inte vill, kan eller hinner skriva kan jag skriva åt dig. Du bestämmer innehållet och jag skriver enligt aktuella skrivregler och på ett sätt som passar ditt syfte och dina läsare.

Hur går det till?

Du berättar vad texten ska innehålla. Om du har svårt att formulera dig, kan jag intervjua dig för att få relevant information. Vi kan träffas, samtala på telefon eller via mejl. Sedan mejlar jag ett textförslag till dig som du får ta ställning till. Texten är klar när du är nöjd.

Vad kostar det?

Mitt timarvode är 980 kronor plus 25% moms. Hur lång tid uppdraget tar beror på hur mycket förarbete du har gjort och hur många omskrivningar du vill ha av texten.

Kostnaden är avdragsgill för dig som har F-skatt.