Korrekturläsning

Vad innebär korrekturläsning?

Korrekturläsning är den ytligaste formen av språkgranskning och innebär att jag kontrollerar bland annat:

  • stavning
  • grammatik
  • att texten följer aktuella skrivregler
  • att texten inte har syftningsfel
  • att ordvalet är konsekvent

  Hur går det till?

  Med hjälp av dig ringar jag in vem läsaren är, vilket syfte texten har och i vilken situation den kommer att läsas. Om jag bedömer att texten behöver mer omfattande förbättringar förklarar jag varför. Du kan då ta ställning till om jag enbart ska korrekturläsa texten eller om du vill beställa granskning på djupare nivå.

  Vad kostar det?

  Mitt timarvode är i regel 980 kronor plus 25 % moms. Korrekturläsning går snabbare än granskning och redigering på mer omfattande nivå. För granskning av längre texter och för mer exakta uppgifter om pris och tidsåtgång – kontakta mig för offert.

  Textgranskning är avdragsgillt för dig som har F-skatt.