Språkgranskning gör dina texter bättre

Så här gör jag när jag språkgranskar eller redigerar en text

Mitt jobb är att se till att texten uppfyller dina syften. Att den berättar och uttrycker exakt det du vill. Därför kommer jag att ställa en massa frågor till dig:

    • Vad handlar texten om?
    • Vilka kommer att läsa den?
    • Var, när och hur kommer den att läsas?
    • Vad vill du att texten uttrycka – vilken ton och känsla, vilket tempo och utseende?
    • Finns det ett underliggande syfte eller budskap som du vill få fram?

När jag har fått svar på mina frågor läser jag igenom texten och ger dig ett förslag. Jag förklarar vad jag bedömer behöver utvecklas och vilka förbättringar jag skulle kunna göra. Du får också en ungefärlig uppskattning av arbetstiden. Det är du som bestämmer hur omfattande ändringar du vill beställa.

Jag stämmer alltid av med dig under arbetets gång – inledningsvis efter första sidan, och sedan efter att halva uppdraget är gjort. Vid mer omfattande textarbeten diskuterar jag helst texten med dig före slutleverans så att vi är överens om det färdiga resultatet. Det är viktigt för mig att du är nöjd.

Jag är gärna med redan från början av skrivandet

Det är bara bra om texten inte är färdig när du skickar den till mig. Tillsammans kan vi skapa en tydlig bild av innehåll och struktur som gör det enklare för dig att skriva, och du behöver inte betala för omfattande ändringar i efterhand.

Särskilt när det gäller projekt med flera författare eller sakkunniga inblandade, kan du spara både tid och relationer om du låter mig ta rollen som redaktör. Jag ser till att alla blir hörda och skriver enligt samma vision.

Vad kostar det?

Mitt timarvode är i regel 980 kronor plus 25 % moms.

För granskning av längre texter och för mer exakta uppgifter om pris och tidsåtgång – kontakta mig för en offert. Textgranskning är avdragsgillt för dig som har F-skatt.