Utbildning och bakgrund

Språk och kommunikation

2019 | Add gender: utbildning till certifierad normingenjör

2019 | Kurs i min regi: Wordpress för språkkonsulter

2009–2012 | Stockholms universitet: språkkonsultprogrammet, kandidatutbildning

Samhälle

2000 | Stockholms universitet: grundkurs i statsvetenskap

Skönlitterärt och filmiskt berättande

20132014, 2017 Skrivarakademien: författarskolan

2001 | Dramatiska institutet: filmmanusutveckling

2000 | Skrivarakademien: manus för film

Fri konst

1995–2001 | Kungliga konsthögskolan: magisterprogrammet i fri konst

1991–1993 | Nordiska konstskolan i Karleby, Finland: fri konst

1998–1999 | KV konstskola i Göteborg: konstnärligt basår

Vad är språkkonsultprogrammet?

Språkkonsultprogrammet ger breda och djupa kunskaper om språk och kommunikation. Du får lära dig hur svenska språket är uppbyggt, utvecklas och hur språket kan anpassas till olika syften och medier. Du får också verktyg att utveckla både ditt eget och andras skrivande. Dessutom får du god inblick i den aktuella språkdebatten och lär dig diskutera språkfrågor på ett konstruktivt sätt.

Översikt språkkonsultprogrammet

Erfarenheter

Snart kommer mer information …